Görme Engelliler

Makine Teknolojileri Alanı

Makine sanayisi dünyada hızla gelişen, pazar payı artan ve rekabet koşulları ağırlaşan bir sektör olmaktadır. Dolayısıyla sektör sürekli gelişim gösteren, kendini yenileyen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren bir sanayi dalı olma durumundadır.

makinemakinemakinemakinemakinemakinemakineMakine sanayisi dünyada hızla gelişen, pazar payı artan ve rekabet koşulları ağırlaşan bir sektör olmaktadır. Dolayısıyla sektör sürekli gelişim gösteren, kendini yenileyen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren bir sanayi dalı olma durumundadır.

Makine teknolojileri ana sanayisi ve yan sanayisi ülkelerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine yüksek oranda katma değer sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

Makine Teknolojisi Alanı kapsamında;

1. Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme,

2. Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı,

3. Endüstriyel Kalıp,

4. Bilgisayarlı Makine İmalatı,

5. Mermer İşleme,

6. Makine Bakım Onarım

dalları yer almaktadır. Bu dallardan okulumuzda

1. Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı,

2. Endüstriyel Kalıp,

3. Bilgisayarlı Makine İmalatı,

Dallarında mesleki eğitim programları yürütülmektedir

Bilgisayar Destekli Makine Ressamlığı

 

Okulumuzun Makine Ressamlığı dalı 10. Sınıf makine teknolojisi ortak alan derslerinden makine teknik resmi dersi ile 11 ve 12. Sınıflarda Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi programlarında eğitim vermektedir. Dalımızın bünyesinde ikisi katı modelleme (CAD-CAM) laboratuvarı, bir adet iki boyutlu çizim olmak üzere üç adet bilgisayar laboratuarı, iki adet teknik resim masalarının bulunduğu teknik resim dersaneleri bulunmaktadır.

Tüm seviyedeki 11. Sınıflarımız haftalık 22 saat olan meslek derslerinin tamamına yakınını bilgisayar laboratuvarında ve 10 sınıf makine teknik resmi dersi Autucad laboratuarında işlerler. 12. Sınıf öğrencilerimizden Meslek Lisesi programındakiler haftanın üç günü işletmelerde meslek eğitimi için okul dışında çeşitli işyerlerinde olurlar. Okula geldikleri günlerde mesleki derslerini bunlarda dalımızın var olan üç adet bilgisayar laboratuarlarını kullanarak katı model programlarında tasarım yaparak eğitimlerini pekiştirirler.

Teknik Lise 12. Sınıf öğrencilerimizde mesleki derslerini bilgisayar laboratuarı ve projeksiyon cihazları ile desteklenmiş ortamda yaparlar.

Gültepe Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Makine ressamlığı dalından mezun olan öğrenciler, makinecilik için gerekli olan bilgi ve beceriyi üzerinde taşıyan, bilgisayar programlarını üst seviyede kullanan birer ara eleman olarak yetiştirilirler.

Çalışma Ortamı ve Koşulları

Makine ressamları, makine parçaları üreten fabrika ve atölyelerin teknik resim bürolarında bilgisayar başında çalışırlar. Çalışmalarını makine mühendisi ve makine teknisyenlerinin gözetiminde yürütürler. Zaman zaman diğer çalışma arkadaşları ile iletişime girebilirler. Ancak, iş genellikle yalnız yürütülmektedir.

Çalışma Alanları ve İş Bulma İmkanları

Makine ressamlığı eğitimini alanlar; otomotiv sektörü, kalıp sektörü, makine üretim ve tasarımlarının yapıldığı küçük ve büyük ölçekli fabrikalarda, mühendislik ve proje bürolarında tasarım yapan veya tasarlanmış herhangi bir ürünün bilgisayar ortamında teknik resimlerinin çizilmesinde eleman olarak çalışırlar. Üretim yapan her iş kolunda makine ressamının istihdam edileceği alan vardır.

Meslekte İlerleme

 Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Makine ressamlığı dalından mezun olanlar istedikleri takdirde, Makine, Makine-Resim-Konstrüksiyon ve Otomotiv ön lisans programına sınavsız geçiş için başvurabilirler. Gereken koşullara sahip oldukları takdirde yerleştirilebilirler.

Ayrıca,  Teknik lise ve Endüstri meslek lisesi makine ressamlığı dalından mezun olanlar üniversitelerin, Makine Resmi ve Konstrüksiyon Öğretmenliği, Tasarım ve Konstrüksiyon Öğretmenliği Lisans programlarını okuyarak öğretmenlik mesleğine başlayabilirler.

Endüstri meslek lisesi 12. Sınıf öğrencileri, uygulamalı eğitimlerine işletmelerde devam ederken, işletmelerce asgari ücretin %30′undan az olmamak üzere kendilerine ücret verilmektedir. Eğitim gören adayların iş kazası, iş riski ve meslek hastalıkları ile ilgili sigorta primleri devletçe karşılanır.

Mezun olan Öğrenciler mesleki bilgi ve becerilerini pekiştirdikleri takdirde staj yaptıkları işletmelerde eleman olarak rahatlıkla istihdam edilirler. İşletmelerde tecrübeye göre ücret de artar. Asgari ücretin 2-3 katı ücret alabilirler.

Bilgisayarlı Makine İmalatı (CNC)

Okulumuzun Bilgisayarlı Makine İmalatı dalı 10. Sınıf makine teknolojisi ortak alan derslerinden Temel İmalat İşlemleri ve Mesleki Gelişim ile 11.ve 12. Sınıflarda Anadolu Teknik Lise, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi programlarında eğitim vermektedir. Dalımızın bünyesinde iki Bilgisayar Destekli Çizim laboratuarı , CNC Laboratuarı, Torna, Freze, Temel işlemler ve Teknik Lise Atölyelerinde meslek eğitimleri yapılmaktadır.

Makine programı; sanayide faaliyet gösteren bütün kurum ve kuruluşlara ara eleman yetiştiren bir programdır. Öğrencilere Makine ve Bilgisayarlı Makine İmalatı(CNC) ve Bilgisyar Destekli Çizim(CAD) ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler verilmektir . Tekniker unvanıyla mezun olan bu program öğrencilerimiz; sanayide her alanda ; mermercilikten makine imalatına, tekstilden madenciliğe kadar makine kullanılan her alanda faaliyet gösteren kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarda çalışabildikleri gibi, kendi işyerlerini de açabilmektedirler.

NC (numerik kontrol) rakamlardan, harflerden, noktalama işaretlerinden ve belli bazı sembollerden oluşan kodlar yardımıyla herhangi bir tezgaha kumanda edilmesidir.
CNC (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol) ise nümerik kontrollü tezgahlarda kontrol sisteminin bilgisayar yardımıyla yapılıp üretimin gerçekleştirilmesidir.
CNC tezgahlardaki çalışmalarda, operatörün el becerisi yerine tezgahı programlama ve kumanda ön plandadır. Çalışmalar daha ziyade teorik bilgiler ve bilgisayar kullanmak suretiyle yapılmaktadır.
Öğrencilere, el tesviyesi, vargel, torna, freze, CNC torna, CNC freze, CNC torna programlama, CNC freze programlama, proje ile ilgili temel ve ileri meslekî bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.

İş olanakları
Makine programından mezun olan öğrencilerin ;

- Bilgisayar Kontrollü Takım Tezgahlarını kullanabilen
- Bilgisayar Destekli Tasarım yapabilen 
- Endüstrinin talep ettiği bilgi ve becerilere sahip
- Endüstriyi yakından tanıyan 
- Yurt genelinde benimsenen yeterlilik standartlarına ulaşmış
- Endüstrinin potansiyel gücünü oluşturan

Bölüm mezunları, kendi işyerlerini açabilecekleri gibi Endüstrinin İmalat ve Bakım Sektörlerinde profesyonel mühendis veya diğer yöneticiler ile yakın çalışması gereken ara eleman olarak (Tekniker ) olarak küçük ve orta büyüklükteki işletmelerde kamu veya özel sektörlerde rahatlıkla iş bulabilme imkanları vardır. Bölüm mezunları, kendi işyerlerini açabilecekleri gibi, bilgisayar kontrollü tezgahlarla üretim yapan işletmelerde de çalışabilirler.

Endüstriyel Kalıp Dalı

TANIM

 

Endüstride kullanılmak amacıyla veya günlük hayatta kullandığımız makine parçaları ile metal ve plastik türü ürünlerin kalıp tasarımını, ardışık ve seri olarak imalatını planlayan ve uygulamasını sağlayan kişidir.

 

 

 

GÖREVLERİ:

 

-          İmal edilecek ürünün proje ve şartnamelerini inceler,

-          Üretilecek ürünün cinsine göre yapılacak kalıpta kullanılacak malzeme türünü belirler,

-          Tasarım halindeki kalıbın teknik resmini ve krokisini cizer veya cins ve miktarını belirler,

-          Kalıp örneklerinin tasarımını yapar ve kalıbı hazırlar,

-          Kalıbın denenmesinde ve parça üretiminde büyük önemi olan presleri iş güvenliği kurallarına uygun olarak bağlar,

-          Yapılacak üretimin niteliğine göre değişik türlerdeki kalıpları prese bağlayarak çeşitli parçaları üretir,

-          Yapılan kalıbı montaja hazırlar ve monte eder,

- İstenilen standartta, hiçbir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde kalıbı teslim eder.

 

 

 

İş olanakları
Makine programından mezun olan öğrencilerin ;

- Bilgisayar Kontrollü Takım Tezgahlarını kullanabilen
- Bilgisayar Destekli Tasarım yapabilen 
- Endüstrinin talep ettiği bilgi ve becerilere sahip
- Endüstriyi yakından tanıyan 
- Yurt genelinde benimsenen yeterlilik standartlarına ulaşmış
- Endüstrinin potansiyel gücünü oluşturan

Bölüm mezunları, kendi işyerlerini açabilecekleri gibi  plastik ve metal enjeksiyon kalıbı imalatı yapan işyerlerinde çalışabilirler.